I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Strategia de dezvoltare a Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi se înscrie în contextul strategic stabilit de Strategia de Dezvoltare a Judeţului Galaţi. Documentul, redactat pentru perioada de programare 2010-2015, cuprinde între direcţiile sale strategice şi valorificarea potenţialului activităţilor de pescuit. De asemenea, strategia judeţeană promovează protejarea şi conservarea mediului natural şi construit, iar una dintre măsurile concrete propuse pentru dezvoltarea zonelor rurale şi pescăreşti este sprijinirea iniţiativelor de asociere a factorilor locali publici şi privaţi.

 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi este dezvoltarea durabilă a judeţului Galaţi prin valorificarea potenţialului existent, diversificarea şi extinderea activităţii economico-sociale în vederea creşterii standardului de viaţă al locuitorilor până în anul 2015.

 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi este de a mobiliza potenţialul natural şi uman din teritoriu pentru a contribui la dezvoltarea economică şi socială durabilă a comunităţilor locale.

 

Măsurile propuse de Strategie vor susţine competitivitatea economică a zonei, vor stimula diversificarea economiei locale şi vor îmbunătăţi coeziunea socială, promovând principiile dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse. Strategia va susţine dezvoltarea infrastructurii pentru eco-turism şi agrement cu profil pescăresc, va îmbunătăţi modalităţile de valorificare a resurselor locale, cu accent pe produsele pescăreşti, va îmbunătăţi capacitatea resurselor umane locale de a se adapta condiţiilor actuale ale activităţii economice şi va contribui la conştientizarea generală cu privire la importanţa şi potenţialul de dezvoltare al resurselor locale.

 

Prin acţiunile concrete care vor fi susţinute, Strategia îşi propune să încurajeze crearea de noi surse durabile de venituri pentru populaţia din Zona pescărească pentru a susţine creşterea calităţii vieţii din comunităţile locale. Atât prin modalităţile de selectare a intervenţiilor sprijinite dar şi prin acţiuni proprii de informare şi conştientizare, Grupul Local de Acţiune pentru Pescuit va asigura menţinerea unui echilibru între dezvoltarea economică, protecţia şi conservarea mediului şi echitatea socială.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2019 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.