I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Abordarea strategică pe termen lung a strategiei porneşte de la necesitatea valorificării potenţialului endogen al Zonei Pescăreşti pentru a genera dezvoltare locală, în deplin respect pentru mediul natural şi cu responsabilitate pentru condiţiile oferite generaţiilor viitoare. În situaţia actuală, nu doar baza materială pentru asigurarea acestor deziderate este slab dezvoltată ci şi conştientizarea locală şi abilitatea factorului uman de a le susţine.    

 

Obiectiv Strategic 1. Valorificarea turistică a resurselor legate de pescuit

 

Obiectiv Strategic 2. Dezvoltarea socială şi profesională a membrilor comunităţilor pescăreşti

 

 

Până în 2015, Strategia îşi propune să susţină dezvoltarea infrastructurii specifice legate de activităţile turistice şi de agrement, o primă etapă (esenţială) pentru valorificarea potenţialului de dezvoltare a zonei pe care o conferă particularităţile legate de sectorul pescăresc ale zonei (mediu natural, produse pescăreşti, îndeletniciri tradiţionale etc.). Prin susţinerea activităţilor eco-turistice cu profil piscicol se urmăreşte dinamizarea activităţilor economice legate de resursele pescăreşti, contribuţia la o mai bună conştientizare a potenţialului de dezvoltare pe care îl au resursele locale legate de sectorul pescăresc şi promovarea importanţei protejării resurselor naturale.

 

În orizontul de timp al Strategiei, parteneriatul local va sprijini intervenţii susţinute îndreptate spre îmbunătăţirea capacităţii factorului uman de a mobiliza dezvoltarea economică a zonei. Aspectele care, conform analizelor întreprinse şi a activităţilor de consultare publică, sunt actualmente deficitare sunt lipsa unei informări adecvate asupra posibilităţilor de dezvoltare a activităţilor economice bazate pe valorificarea resurselor locale, lipsa spiritului şi a culturii antreprenoriale, capacitatea scăzută a resurselor umane locale de a se adapta altor activităţi decât cele tradiţionale (pescuit sau agricultură de subzistenţă) sau de a diversifica activităţile pentru a răspunde cererii în continuă schimbare a pieţei. De asemenea, strategia îşi propune să contribuie la conştientizarea populaţiei şi schimbarea opticii locale asupra activităţilor economice legate de sectorul pescăresc. Activităţile vor aborda cu prioritate grupurile vulnerabile, în special femeile şi tinerii.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2019 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.