I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Având în vedere contextul socio-economic actual al comunităţilor locale din Zona Pescărească, principala modalitate de creştere a nivelului de trai este dezvoltarea activităţilor economice. Pe termen lung se doreşte construirea unei economii locale diversificate dar care să aibă ca trăsătură generală caracterul pescăresc conferit de particularităţile teritoriului.

 

Până în anul 2015, măsurile de sprijinire a dezvoltării economice locale se vor îndrepta spre susţinerea activităţilor de acvacultură, pescuit şi procesare a peştelui, spre creşterea competitivităţii mediului de afaceri din sectorul pescăresc şi spre impulsionarea diversificării activităţilor economice locale.

 

Obiectiv Strategic 3. Creşterea competitivităţii economice a zonei

 

Obiectiv Strategic 4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui

 

Obiectiv Strategic 5. Diversificarea economiei locale

 

Una dintre concluziile activităţilor de consultare a comunităţilor locale pescăreşti este că posibilităţile de valorificare a peştelui şi a produselor din peşte nu sunt corespunzătoare nici nevoilor producătorilor (pescari, unităţi de acvacultură etc) şi nici consumatorilor (condiţii de siguranţă alimentară, situarea în apropierea geografică a cererii, preţ competitiv etc.). în acest sens, se vor sprijini iniţiativele de îmbunătăţire a infrastructurii şi logisticii de transport şi comercializare a peştelui şi produselor din peşte, adaptate atât cererii dar şi producătorilor locali.

 

Comunităţile locale de pescari sunt foarte importante pentru dezvoltare locală a zonei atât din prisma numărului ridicat al persoanelor care practică pescuitul ca singură modalitate de susţinere economică a familiei dar şi datorită caracterului tradiţional, particular al aşezărilor omeneşti din zonă. Deşi au fost afectaţi de măsurile improprii ale trecutei industrializări forţate şi de recentele restructurări din sector, o parte dintre pescari şi-au păstrat identitatea tradiţională şi îndeletnicirile specifice.

 

Sprijinirea activităţilor tradiţionale de pescuit prin îmbunătăţirea condiţiilor de practicare a acestora, este esenţială pentru perpetuarea caracterului tradiţional al pescuitului, pentru menţinerea legăturii dintre comunităţile locale şi natură şi chiar pentru însăşi existenţa aşezărilor umane din zonele pescăreşti tradiţionale.

 

Unul dintre dezideratele strategiei este ca sectorul pescăresc să dinamizeze dezvoltarea economică locală a zonei. Pornind de la situaţia actuală, când resursele piscicole actuale (suficienţa efectivă a lor) nu pot susţine întru totul dezvoltarea economică bazată pe multiplicarea activităţilor actuale, soluţia care se impune este generarea de valoare adăugată pentru produsele şi serviciile din sectorul pescăresc. Pentru următorii 4 ani, strategia urmăreşte ca valoarea adăugată din sectorul pescăresc să fie dată de creşterea calităţii produselor şi serviciilor şi pe fructificarea avantajelor competitive oferite de utilizarea tehnologiei, informaţiei şi inovaţiei în activităţile locale din sector.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2019 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.