I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Identitatea Zonei Pescăreşti şi trăsăturile sale esenţiale sunt legate de cadrul natural în care este amplasat şi de patrimoniul material şi material care a rezultat în baza legăturii intrinseci dintre comunitatea locală şi natură. Parteneriatul local nădăjduieşte în păstrarea şi transferarea în condiţii cât mai bune a acestor elemente identitare către generaţiile viitoare.

 

Până în anul 2015, activităţile care vor fi sprijinite prin intermediul acestei strategii vor contribuii la conservarea şi îmbunătăţirea patrimoniului local etnografic şi de mediu şi la protecţia şi reconstrucţia resurselor naturale care definesc specificul zonei.  

 

O6. Conservarea şi gestionarea durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu

 

O7. Protecţia şi reconstrucţia resurselor silvice, cinegetice, acvatice vii și a efectivului piscicol

 

Comparativ cu necesarul de dezvoltare al activităţilor pescăreşti comerciale (raportat la creşterea numărului de pescari şi ambarcaţiuni), resursele piscicole actuale sunt insuficiente. Acesta este rezultatul impactului negativ al activităţii umane şi al poluărilor cronice care afectează zona de interes. O parte din sursele care generează această situaţie sunt independente de teritoriul vizat. Sectoarele locale ale Prutului şi ale Dunării sunt afectate atât de poluările locale dar mai ales de cele din amonte, zonele în care trebuie intervenit în acest sens depăşind chiar teritoriul naţional. Totuşi, în aceste condiţii, se impun activităţi de protecţie şi limitare a intervenţiilor locale cu caracter negativ asupra mediului şi de îmbunătăţire a parametrilor de mediu, în scopul reconstrucţiei resurselor naturale, în special a celor acvatice.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2019 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.