I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

MĂSURA 2. Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini competivitatea mediului economic local din sectorul pescăresc prin susţinerea produselor şi serviciilor locale cu valoare adăugată ridicată.

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O3. Creşterea competitivităţii economice a zonei,

- O4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui.

Domeniul de acţiune

Îmbunătăţirea calităţii şi a promovării produselor şi serviciilor, eficientizarea proceselor de producţie şi a sistemelor de distribuţie.  

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

POR DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

PNDR, Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, Măsura 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

POS CCE Axa 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

POP Axa 2. Măsura 2.3. Prelucrarea şi comercializarea peştelui, Axa 3. Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Delimitare:

Beneficiarii măsurii vor fi strict unităţi din sectorul pescăresc. Măsura va finanţa doar proiecte de dezvoltare prin creşterea valorii adăugate a produselor, în special datorită creşterii calităţii şi a îmbunătăţirii proceselor de producţie axate pe produse locale şi tradiţionale.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

Privaţi: IMM, ONG, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

-          demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

-          contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

-          cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

-          generează valoare adăugată produselor locale;

-          generează locuri de muncă;

-          respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

-          managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

-    Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

-    Sprijin pentru micii producători pentru obţinerea certificărilor sistemelor de management de mediu şi al siguranţei alimentelor;

-    Standard local de etichetare a produselor;

-    Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

-    Implementarea metodelor inovative în dezvoltarea serviciilor şi produselor locale şi tradiţionale;

-    Achiziţionarea de tehnologii şi metode de producţie inovatoare;

Alocare POP

286.000 euro, 4,9% din valoarea totală solicitată POP

 

 

Contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

Privaţi:

IMM, ONG

asociaţii de producători din domeniul piscicol

 

25%

0%

Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii;

25%

Rezultate şi beneficii estimate

4 certificări ale sistemelor de management de mediu şi al siguranţei alimentelor obţinute de unităţile economice din sectorul pescăresc;

1 standard local de etichetare;

4 metode inovative implementate la nivel local;

10 locuri de muncă permanente create sau menţinute;

10 de locuri de muncă temporare create;

Perioada de implementare

2012-2015

 

 

Nr. de proiecte estimate

Cost mediu estimat / proiect

Contribuţie POP / proiect – valoare medie

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia POP – măsură

Contribuţia privată

9

39.778

31.778

358.000

286.000

72.000

din care:

 

 

 

 

 

4

5.333

4.000

21.333

16.000

5.333

1

70.000

70.000

70.000

70.000

0

4

66.667

50.000

266.667

200.000

66.667

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2019 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.