I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

MĂSURA 3. Dezvoltarea activităţilor tradiţionale de pescuit şi procesare a peştelui

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăţi condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice ale pescarilor autorizaţi şi de a sprijini procesarea primară, în mod tradiţional, a produselor pescăreşti.

 

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O1. Valorificarea turistică a resurselor legate de pescuit,

- O4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui,

- O5. Diversificarea economiei locale,

- O6. Conservarea şi gestionarea durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu.

Domeniul de acţiune

Îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor de pescuit, amenajarea punctelor de colectare şi depozitare temporară a peştelui, amenajarea punctelor de acostare a bărcilor comerciale, îmbunătăţirea serviciilor tehnice specifice pescuitului comercial. Toate obiectivele vor facilita şi desfăşurarea activităţilor turistice.

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

PNDR, Axa I – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii;

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

POP, Axa 2, Măsura 2.2 „Pescuitul în apele interioare”, Măsura 2.3. „Prelucrarea şi comercializarea peştelui”

Delimitare:

Adresabilitatea proiectelor vizează pescarii profesionişti înregistraţi în evidenţele AMPA şi agenţii economici care activează în sectorul pescăresc local. Unităţile de procesare tradiţională a peştelui şi atelierele meşteşugăreşti vor avea adresabilitate locală, principalii beneficiari fiind pescarii din zona pescărească.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii pescarilor profesionişti

Privaţi: pescari autorizaţi, asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

Dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţională a peştelui (inclusiv artizanat alimentar)

Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii, pescari autorizaţi, asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

-          demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

-          contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

-          cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

-          generează locuri de muncă;

-          respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

-          managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

-    Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii pescarilor profesionişti

-    Amplasarea de pontoane (inclusiv pontoane-dormitor) pentru acostarea bărcilor în zonele de colectare şi/sau acostare;

-    Amenajarea unor adăposturi pentru pescari, în zonele de colectare;

-    Amenajarea unor puncte de primă vânzare a peştelui, în apropierea zonelor de colectare;

-    Amenajarea infrastructurii pentru colectarea, condiţionarea şi depozitarea temporară a peştelui;

-    Amenajarea de ateliere de confecţionare şi reparaţii pentru ambarcaţiuni, unelte pescărești etc.;

-    Etc;

-    Dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţională a peştelui (inclusiv artizanat alimentar)

-    Unităţi dotate pentru prelucrarea primară a peştelui (eviscerare, sărare, afumare, etc.);

-    Unităţi dotate cu echipament pentru condiţionare / conservare (refrigerare, congelare);

-    Unităţi de artizanat alimentar;

-    Etc;

Alocare POP

375.000 euro, 6,4% din valoarea totală solicitată POP

Cofinanţare /contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii pescarilor profesionişti

Privaţi: pescari autorizaţi, asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

25%

Dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţională a peştelui (inclusiv artizanat alimentar)

Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii, pescari autorizaţi, asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

25%

Rezultate şi beneficii estimate

2 zone de colectare amenajate;

2 unităţi de depozitare temporară amenajate;

2 pontoane de acostare amplasate/realizate;

1 atelier de reparaţii înfiinţate;

2 unităţi de procesare tradiţională a peştelui înfiinţate;

18 de locuri de muncă create sau menţinute;

Perioada de implementare

2012-2015

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de proiecte estimate

Cost mediu estimat / proiect

Contribuţie POP / proiect – valoare medie

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia POP – măsură

Contribuţia privată

9

55.556

41.667

500.000

375.000

125.000

din care:

 

 

 

 

 

2

106.667

80.000

213.333

160.000

53.333

2

46.667

35.000

93.333

70.000

23.333

2

66.667

50.000

133.333

100.000

33.333

1

20.000

15.000

20.000

15.000

5.000

2

20.000

15.000

40.000

30.000

10.000

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2019 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.