I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

MĂSURA 4. Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăţi condiţiile de transport şi comercializare a produselor pescăreşti locale.

 

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O3. Creşterea competitivităţii economice a zonei,

- O4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui

Domeniul de acţiune

Modernizarea mijloacelor de transport a peştelui ale unităţilor economice locale, crearea unei facilităţi zonale de comercializare a produselor din peşte, acţiuni de promovare a produselor pescăreşti;

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale - actualizat iunie 2009

POR DMI 4.3.Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

POR Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

POP Axa 2. Măsura 2.3. Prelucrarea şi comercializarea peştelui, Axa 3. Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Delimitare:

Adresabilitatea proiectelor de modernizare a mijloacelor de transport se rezumă la agenţii economici care activează în sectorul pescăresc local. Proiectul strategic de înfiinţare a unei pieţe a peştelui va avea caracter zonal şi se va adresa producătorilor locali de peşte şi produse din peşte şi consumatorilor din zona de influenţă a municipiului Galaţi.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi produselor din peşte

Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii, asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici:IMM, ONG;

organizaţii de producători;

Utilizarea inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici:IMM, ONG;

organizaţii de producători;

Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti

Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii, pescari autorizaţi, asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

-          demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

-          contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

-          cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

-          generează locuri de muncă;

-          respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

-          managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

-    Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi produselor din peşte

-    Achiziţionarea / utilarea / modernizarea autovehiculelor/autoutilitarelor de transport al peştelui viu, al peştelui proaspăt, al produselor congelate etc;

-    Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti

-    Piaţă de peşte (proiect strategic);

-    Promovarea produselor şi serviciilor locale legate de pescuit şi acvacultură

-    Evenimente cu profil pescăresc;

-    Elaborarea şi implementarea Planurilor individuale de marketing;

-    Utilizarea inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

-    Studii pentru prospectarea pieţei;

-    Analize pentru identificarea oportunităţilor de dezvoltare a produselor şi serviciilor locale;

Alocare POP

1.420.000 euro, 24,4% din valoarea totală solicitată POP

Contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi produselor din peşte

Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii, asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

40%

Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură

Publici:

administraţiile publice,

instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici:

IMM, ONG;

organizaţii de producători;

 

0%

 

 

25%

0%

Utilizarea inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

Publici:

administraţiile publice,

instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici:

IMM, ONG;

organizaţii de producători;

 

0%

0%

 

25%

0%

Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti

Privaţi:

IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii, pescari autorizaţi, asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

 

40%

Rezultate şi beneficii estimate

1 piaţă de peşte;

6 evenimente anuale cu profil pescăresc;

1 plan de marketing al zonei pescăreşti implementat;

2 studii de prospectare a pieţei;

1 analiză pentru identificarea oportunităţilor de dezvoltare ale sectorului pescăresc;

6 autovehicule de transport peşte achiziţionate / utilate / modernizate;

18 locuri de muncă create sau menţinute;

60 de locuri de muncă temporare create;

Perioada de implementare

2012-2015

       

 

 

Nr. de proiecte estimate

Cost mediu estimat / proiect

Contribuţie POP / proiect – valoare medie

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia POP – măsură

Contribuţia privată

17

114.118

83.529

1.960.000

1.420.000

540.000

din care:

 

 

 

 

 

1

1.250.000

750.000

1.250.000

750.000

500.000

6

80.000

80.000

480.000

480.000

0

1

50.000

50.000

50.000

50.000

0

2

30.000

30.000

60.000

60.000

0

1

20.000

20.000

20.000

20.000

0

6

16.667

10.000

100.000

60.000

40.000

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2019 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.