Parteneriatul local format în scopul dezvoltării durabile a Zonei Pescăreşti a judeţului Galaţi se bucură de un larg angajament şi susţinere din parte comunităţilor locale. Din punct de vedere legal, parteneriatul a fost concretizat prin înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” Galaţi care devine Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit aferent Zonei Pescăreşti Galaţi. Asociaţia este constituită respectând baza legală în vigoare (OG 26/2000) şi în temeiul prevederilor Priorității Uniunii Europene 4 a Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Apartenenţa la grup este deschisă tuturor factorilor interesaţi.

Structura grupului local FLAG

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” Galaţi are în componenţă 10 membri care asigură o reprezentare echilibrată pentru zona pescărească, reunind administraţii publice, instituţii şi organizaţii publice, reprezentanţi ai sectorului nonguvernamental, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi organizaţii din sectorului pescăresc. Interesele tinerilor şi femeilor sunt, de asemenea, reprezentate la nivelul parteneriatului şi la nivelul Adunării Generale a grupului, for suprem deliberativ al Asociaţiei. Partenerii privaţi și societatea civilă reprezintă 80% % din numărul total al membrilor grupului.     Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut – Dunăre” Galaţi este persoană juridică, non-profit, de drept privat, cu personalitate juridică, apolitică, nonsindicală, care va funcţiona cu rol de „grup local pentru dezvoltarea zonei pescăreşti”, cu scopul susţinerii dezvoltării durabile a zonei pescăreşti din judeţul Galaţi, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Sediul Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut – Dunăre” Galaţi este în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 16, cod poştal 800119, iar punctul de lucru in municipiul Galati, str. Cristofor Columb nr. 37, situat în zona eligibilă a zonei pescăreşti.

ADDPD este condusă de o Adunare Generală (for suprem deliberativ) şi un Consiliu Director (for de conducere executivă). Consiliul Director este format din 5 membri, dintre care un un Preşedinte, Vicepreşedinte şi 3 membri. Preşedinţia Consiliului Director este asigurată de ICDEAPA Galati.

Structura tehnica este formata din 6 angajati dintre care un manager, 4 asistenti tehnici si 1 contabil.

Managerul ADDPD Galati este d-na Sofrone Corina.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.