Lipsa infrastructurii necesare pentru valorificarea potenţialului ecoturistic şi de agrement cu profil piscicol al Zonei Pescăreşti este unul dintre obstacolele de dezvoltare identificate în cadrul analizei teritoriului. Activităţile de turism şi agrement sunt cu atât mai importante cu cât au un potenţial ridicat de dinamizare a altor activităţi economice conexe (în special din sectorul pescăresc) şi pot contribui la conservarea patrimoniului local material şi chiar imaterial.

 

Prin intervenţiile propuse de această măsură se urmăreşte amenajarea de baze de ecoturism şi agrement, amenajarea de trasee tematice, crearea unităţilor turistice de cazare şi alimentaţie publică cu profil pescăresc sau reprofilarea celor existente etc.

Tipuri de proiecte
• Amenajarea de baze pentru ecoturism şi/sau agrement
• Amenajarea de trasee turistice tematice
• Amenajarea în scop turistic a unităţilor de acvacultură şi/sau procesare
• Amenajarea unităţilor turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică cu profil pescăresc (reabilitarea unor clădiri existente);

 

Fișa Măsurii 1

 

MĂSURA 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru eco-turism şi agrement cu profil piscicol

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare

Obiectivul acestei măsuri este crearea infrastructurii necesare pentru practicarea ecoturismului şi agrementului, în scopul valorificării turistice a resurselor locale legate de sectorul piscicol.

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O1. Valorificarea turistică a resurselor legate de pescuit,

- O5. Diversificarea economiei locale,

- O6. Conservarea şi gestionarea durabilă a patrimoniului de mediu;

Domeniul de acţiune

Amenajarea în scop turistic şi de agrement a acumulărilor de apă şi a zonelor limitrofe acumulărilor de apă şi apelor curgătoare, inclusiv a pescăriilor de mici dimensiuni

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 313 Încurajarea activităţilor turistice

POP Axa 2. Măsura 2.1. Acvacultură, Axa 3. Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Delimitare:

Măsura va finanţa doar proiectele care utilizează tehnici şi materiale prietenoase mediului şi tradiţionale şi demonstrează caracterul pescăresc şi tradițional al serviciilor turistice şi de agrement care vor fi dezvoltate ca urmare a investiţiilor vizate de proiect.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Amenajarea de baze pentru ecoturism şi/sau agrement

Privaţi şi Semi-publici: Companii, Pescari autorizati, ONG, organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţii publice;

Amenajarea de trasee turistice tematice

Privaţi şi Semi-publici: Companii, Pescari autorizati, ONG, organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţii publice;

Amenajarea în scop turistic a unităţilor de acvacultură şi/sau procesare

Privaţi şi Semi-publici: Companii, Pescari autorizati, ONG, organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţii publice;

Amenajarea unităţilor turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică cu profil pescăresc

Privaţi şi Semi-publici: Companii, Pescari autorizati, ONG, organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţii publice;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

-          demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

-          contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

-          cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

-          generează locuri de muncă;

-          respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

-          managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

-    Amenajarea de baze pentru ecoturism şi/sau agrement cu specific pescăresc

-    lucrări de amenajare a infrastructurii specifice destinate agrementului şi activităţilor turistice cu profil pescăresc din cadrul bazelor;

-    amplasarea de foişoare de observaţie şi fotografiere în cadrul bazelor amenajate;

-    amplasarea de refugii şi adăposturi amenajate în stil tradiţional pescăresc pentru turişti în zone de belvedere sau în alte zone de interes pentru activităţile de agrement (ex: în apropierea punctelor de îmbarcare, a pontoanelor etc.);

-    achiziţionarea de ambarcaţiuni pentru agrement;

-    amenajarea infrastructurii de acces din incintele bazelor;

-    amenajarea zonelor de popas şi camping;

-    amenajarea de pontoane de agrement;

-    etc.;

-    Amenajarea de trasee turistice tematice cu profil pescăresc

-    montarea de marcaje turistice;

-    panouri informative şi de promovare;

-    puncte de informare turistică;

-    realizarea materiale de promovare;

-    etc.;

-    Modernizarea unităţilor de acvacultură şi/sau procesare pentru activităţi de turism piscicol

-    delimitarea şi amenajarea zonelor pentru activitate turistică;

-    achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru activităţi pescăreşti demonstrative, cu scop turistic;

-    amenajări pentru gestionarea peisajului şi a elementelor tradiţionale legate de activitatea de pescuit din interiorul unităţilor;

-    amenajarea de puncte de vânzare directă în interiorul unităţilor;

-    instruirea personalului pentru primirea şi ghidarea turiştilor;

-    etc.;

-    Amenajarea unităţilor turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică cu profil pescăresc din zona pescărească (reabilitarea unor clădiri existente)

-    amenajarea în scop turistic a caselor tradiţionale pescăreşti;

-    amenajarea unităţilor turistice existente pentru practicarea turismului piscicol, în zona pescărească;

-    reabilitarea unor clădiri existente şi includerea în activitatea turistică cu profil piscicol;  

-    etc.;

Alocare POP

1.490.111,16 euro, 25,58% din valoarea totală solicitată POP

Contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Amenajarea de baze pentru ecoturism şi/sau agrement

Privaţi şi Semi-publici: IMM, Pescari autorizati, ONG,

 

 

 

 

 

 

 

- companii mari

 

 

 

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

 

 

 

Publici: UAT, instituţii publice;

40% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mare de 100.000 Euro

25% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

 

70%

 

 

 

0%

 

 

 

 

0%

Amenajarea de trasee turistice tematice

Privaţi şi Semi-publici: IMM, Pescari autorizati, ONG,

 

 

 

- companii mari

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

 

Publici: UAT, instituţii publice;

25% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

 

70%

 

0%

 

 

0%

Amenajarea în scop turistic a unităţilor de acvacultură şi/sau procesare

Privaţi şi Semi-publici: Companii, Pescari autorizati, ONG,

 

 

- companii mari

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

 

 

Publici: UAT, instituţii publice;

25% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

70%

 

 

0%

 

 

0%

Amenajarea unităţilor turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică cu profil pescăresc

Privaţi şi Semi-publici: Companii, Pescari autorizati, ONG,

 

 

 

- companii mari

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici: UAT, instituţii publice;

40% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mare de 100.000 Euro

 

70%

 

0%

 

 

0%

Rezultate şi beneficii estimate

3 baze de ecoturism şi agrement cu profil pescăresc amenajate;

1 unitate de acvacultură şi/sau procesare modernizată cu facilităţi pentru turism piscicol;

2 unităţi de cazare cu funcţiuni turistice cu specific pescăresc amenajate;

2 unităţi de alimentaţie publică cu specific pescăresc amenajate;

1 traseu tematic amenajat;

Perioada de implementare

2012-2015

 

Nr. de proiecte estimate

Cost mediu estimat / proiect

Contribuţie POP / proiect – valoare medie

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia POP – măsură

Contribuţia privată

9

247.697,68

165.567,90

2.229.279,16

1.490.111,16

739.168

din care:

         

2

500.000

300.000

1.000.000

600.000

400.000

1

272.611,16

0

272.611,16

272.611,16

0

1

46.667

35.000

46.667

35.000

11.667

1

3.334

2.500

3.334

2.500

834

2

120.000

90.000

240.000

180.000

60.000

2

333.333,5

200.000

666.667

400.000

266.667

 

 

Instructiuni pentru achizitiile publice !!!

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.