Peştele este un produs uşor perisabil, iar păstrarea acestuia în parametri de siguranţă alimentară din momentul în care este capturat până în momentul consumului sau procesării depinde în mod esenţial de timpul şi condiţiile de transport. De asemenea, păstrarea în stare bună a peştelui şi produselor din peşte depinde de condiţiile de depozitare temporară din cadrul unităţilor de comercializare.

La nivelul Zonei pescăreşti, pescarii şi unităţile de acvacultură resimt nevoia dezvoltării sistemului de valorificare a produselor pescăreşti atât din prisma necesităţii dezvoltării oportunităţilor de comercializare dar şi din punctul de vedere al asigurării condiţiilor de igienă şi siguranţă alimentară. Astfel, până în 2015, Strategia îşi propune să dezvolte infrastructura pentru comercializarea produselor pescăreşti locale şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de transport al peştelui proaspăt şi al produselor din peşte.

Tipuri de proiecte

  • Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi produselor din peşte
  • Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură
  • Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti

Proiect strategic: PIAŢĂ DE PEŞTE

Una dintre cele mai importante probleme ale producătorilor locali de peşte şi produse din peşte este lipsa unui cadru corespunzător pentru valorificarea în condiţii de siguranţă alimentară a produselor locale, în special a celor proaspete. Concurenţa speciilor din import sau din alte zone din ţară este favorizată de apariţia unităţilor comerciale moderne ale marilor lanţuri de retail. În acest moment, principalul punct de desfacere pentru pescarii din Zona pescărească a judeţului Galaţi este găzdui de piaţa Micro21. Concluziile analizelor calitative şi a consultărilor factorilor interesaţi de la nivel local au indicat ca soluţie strategică pentru rezolvarea acestor neajunsuri crearea unei pieţe zonale de peşte, care să deservească producătorii locali şi să se adreseze consumatorilor de la nivel judeţean.

Prin înfiinţarea unei Pieţe a peştelui, de anvergură zonală, se doreşte îmbunătăţirea posibilităţilor de valorificare a produselor pescăreşti locale prin crearea unor spaţii corespunzătoare şi suficiente atât în raport cu oferta dar şi cu cererea din zonă.

Beneficiarii proiectului sunt producătorii locali din sectorul pescăresc, locuitorii zonei şi ai judeţului şi mediul de afaceri din aval şi amonte.

Valoarea estimată a proiectului este de 1,25 milioane de euro, procentul de finanţare solicitat POP este de 60% (0,75 mil. euro).


 

Fişa măsurii 4

 


MĂSURA 4. Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăţi condiţiile de transport şi comercializare a produselor pescăreşti locale.

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O3. Creşterea competitivităţii economice a zonei,

- O4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui

Domeniul de acţiune

Modernizarea mijloacelor de transport a peştelui ale unităţilor economice locale, crearea unei facilităţi zonale de comercializare a produselor din peşte, acţiuni de promovare a produselor pescăreşti;

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale - actualizat iunie 2009

POR DMI 4.3.Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

POR Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

POP Axa 2. Măsura 2.3. Prelucrarea şi comercializarea peştelui, Axa 3. Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Delimitare:

Adresabilitatea proiectelor de modernizare a mijloacelor de transport se rezumă la agenţii economici care activează în sectorul pescăresc local. Proiectul strategic de înfiinţare a unei pieţe a peştelui va avea caracter zonal şi se va adresa producătorilor locali de peşte şi produse din peşte şi consumatorilor din zona de influenţă a municipiului Galaţi.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi produselor din peşte

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG;

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: instituţiile publice;

Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG;

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţiile publice;

Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţiile publice, institute de cercetare şi universităţi publice;

Utilizarea inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţiile publice, institute de cercetare şi universităţi publice;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

-          demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

-          contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

-          cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

-          generează locuri de muncă;

-          respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

-          managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

-    Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi produselor din peşte

-    Achiziţionarea / utilarea / modernizarea autovehiculelor/autoutilitarelor de transport al peştelui viu, al peştelui proaspăt, al produselor congelate etc;

-    Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti

-    Piaţă de peşte (proiect strategic);

-    Promovarea produselor şi serviciilor locale legate de pescuit şi acvacultură

-    Evenimente cu profil pescăresc;

-    Elaborarea şi implementarea Planurilor individuale de marketing;

-    Utilizarea inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

-    Studii pentru prospectarea pieţei;

-    Analize pentru identificarea oportunităţilor de dezvoltare a produselor şi serviciilor locale;

Alocare POP

1.326.965,16 euro, 22,78% din valoarea totală solicitată POP

Contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi produselor din peşte

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, pescari autorizati, ONG;

 

- companii mari;

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: instituţiile publice;

 

40%

 

 70%

 

 

40%

 

 

40%

Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, pescari autorizati, ONG;

 

- companii mari;

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici: UAT, instituţiile publice;

 

40%

 

 70%

 

 

0%

 

 

 

0%

Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

 

- companii mari;

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici: UAT, instituţiile publice, institute de cercetare şi universităţi publice;

 

25% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

 

70%

 

 

0%

 

 

 

 

0%

Utilizarea inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

 

- companii mari;

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici: UAT, instituţiile publice, institute de cercetare şi universităţi publice;

 

25% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

 

70%

 

 

0%

 

 

 

 

0%

Rezultate şi beneficii estimate

1 piaţă de peşte;

8 evenimente anuale cu profil pescăresc;

1 plan de marketing al zonei pescăreşti implementat;

2 studii de prospectare a pieţei;

1 analiză pentru identificarea oportunităţilor de dezvoltare ale sectorului pescăresc;

2 autovehicule de transport peşte achiziţionate / utilate / modernizate;

Perioada de implementare

2012-2015

 

Nr. de proiecte estimate

Cost mediu estimat / proiect

Contribuţie POP / proiect – valoare medie

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia POP – măsură

Contribuţia privată

16

118.449,38

82.935,32

1.895.190,16

1.326.965,16

568.225

din care:

         

2

25.000

15.000

50.000

30.000

20.000

1

1.026.667

616.000

1.026.667

616.000

410.667

5

70.080,29

61,835,49

350.401,49

309.177,49

41.224

1

55.000

55.000

55.000

55.000

0

2

73.333,5

55.000

146.667

110.000

36.667

1

66.667

50.000

66.667

50.000

16.667

1

27.787,67

27.787,67

27.787,67

27.787,67

0

2

40.000

30.000

80.000

60.000

20.000

1

92.000

69.000

92.000

69.000

23.000

 

  • OPERATIUNEA 4.1- Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi produselor din peşte
  • OPERAŢIUNEA  4.2. - Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti
  • OPERAŢIUNEA 4.3. - Promovarea produselor şi serviciilor locale legate de pescuit şi acvacultură
  • OPERAŢIUNEA. 4.4. Utilizarea inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc


 

Descarcă documentele măsurii

 Instructiuni pentru achizitiile publice !!!

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.