Comunităţile pescăreşti au un rol foarte important pentru dezvoltarea economică şi socială a zonei. Numeric, pescarii care deţin autorizaţii de pescuit comercial reprezintă circa 0,5% din populaţia totală a zonei şi 1% din populaţia activă. Cu toate că procentele sunt relativ mici, importanţa pescarilor şi a activităţilor acestora este dată de faptul că, de multe ori, pescarii sunt singurii întreţinători ai familiilor lor. În plus, exemplele pescarilor autorizaţi sunt cele mai bune instrumente de combatere a metodelor ilegale de pescuit.

 

Activitatea specifică a pescarilor autorizaţi pentru pescuit comercial este îngreunată de o serie de obstacole legislative şi fiscale care, coroborate cu lipsa unei infrastructuri corespunzătoare pentru practicarea activităţilor specifice, duc de multe ori la renunţarea la această activitate. Mulţi pescari preferă să utilizeze metode ilegale de capturare şi valorificare a peştelui, situaţie în care pescarii autorizaţi devin, în mod evident, dezavantajaţi. Astfel, se impune sprijinirea activităţilor tradiţionale de pescuit prin amenajarea accesibilităţii zonelor de pescuit şi dezvoltarea infrastructurii de depozitare şi valorificare directă a peştelui. În plus, pentru a aduce plus valoare sectorului şi pentru a oferi posibilitatea şi altor membri ai comunităţilor de pescari să contribuie la dezvoltarea economică, trebuie susţinută activitatea de procesare tradiţională a peştelui. În acest fel se pot crea oportunităţi ocupaţionale pentru membrii familiilor de pescari care nu sunt implicaţi direct în activitatea de pescuit, fiind vizaţi în mod direct tinerii şi femeile.

Tipuri de proiecte

  • Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii pescarilor profesionişti
  • Dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţională a peştelui (inclusiv artizanat alimentar)

 

Fișa Măsurii 3

 URA 3. Dezvoltarea a

MĂSURA 3. Dezvoltarea activităţilor tradiţionale de pescuit şi procesare a peştelui

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăţi condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice ale pescarilor autorizaţi şi de a sprijini procesarea primară, în mod tradiţional, a produselor pescăreşti.

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O1. Valorificarea turistică a resurselor legate de pescuit,

- O4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui,

- O5. Diversificarea economiei locale,

- O6. Conservarea şi gestionarea durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu.

Domeniul de acţiune

Îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor de pescuit, amenajarea punctelor de colectare şi depozitare temporară a peştelui, amenajarea punctelor de acostare a bărcilor comerciale, îmbunătăţirea serviciilor tehnice specifice pescuitului comercial. Toate obiectivele vor facilita şi desfăşurarea activităţilor turistice.

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

PNDR, Axa I – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii;

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

POP, Axa 2, Măsura 2.2 „Pescuitul în apele interioare”, Măsura 2.3. „Prelucrarea şi comercializarea peştelui”

Delimitare:

Adresabilitatea proiectelor vizează pescarii profesionişti înregistraţi în evidenţele AMPA şi agenţii economici care activează în sectorul pescăresc local. Unităţile de procesare tradiţională a peştelui şi atelierele meşteşugăreşti vor avea adresabilitate locală, principalii beneficiari fiind pescarii din zona pescărească.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii pescarilor profesionişti

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG;

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: institute de cercetare şi universităţi publice;

Dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţională a peştelui (inclusiv artizanat alimentar)

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG;

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: institute de cercetare şi universităţi publice;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

-          demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

-          contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

-          cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

-          generează locuri de muncă;

-          respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

-          managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

-    Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii pescarilor profesionişti

-    Amplasarea de pontoane (inclusiv pontoane-dormitor) pentru acostarea bărcilor în zonele de colectare şi/sau acostare;

-    Amenajarea unor adăposturi pentru pescari, în zonele de colectare;

-    Amenajarea unor puncte de primă vânzare a peştelui, în apropierea zonelor de colectare;

-    Amenajarea infrastructurii pentru colectarea, condiţionarea şi depozitarea temporară a peştelui;

-    Amenajarea de ateliere de confecţionare şi reparaţii pentru ambarcaţiuni, unelte pescărești etc.;

-    Etc;

-    Dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţională a peştelui (inclusiv artizanat alimentar)

-    Unităţi dotate pentru prelucrarea primară a peştelui (eviscerare, sărare, afumare, etc.);

-    Unităţi dotate cu echipament pentru condiţionare / conservare (refrigerare, congelare);

-    Unităţi de artizanat alimentar;

-    Etc;

Alocare POP

455.500 euro, 7,82 % din valoarea totală solicitată POP

Cofinanţare /contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii pescarilor profesionişti

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, ONG;

 

- Pescari autorizati, organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici: institute de cercetare şi universităţi publice;

40% contributie privata

 

 

0%

 

 

0%

Dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţională a peştelui (inclusiv artizanat alimentar)

Privaţi şi Semi-publici: IMM, Pescari autorizati, ONG;

 

- companii mari

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici:, institute de cercetare şi universităţi publice;

40%

 

 

70%

 

40%

 

 

40%

Rezultate şi beneficii estimate

2 zone de colectare amenajate;

1 unitate de depozitare temporară amenajată;

2 pontoane de acostare amplasate/realizate;

1 atelier de reparaţii înfiinţate;

1 unitate de procesare tradiţională a peştelui înfiinţată;

Perioada de implementare

2012-2015

ctivităţilor tradiţionale de pescuit şi procesare a peştelui

Nr. de proiecte estimate

Cost mediu estimat / proiect

Contribuţie POP / proiect – valoare medie

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia POP – măsură

Contribuţia privată

7

108.452,57

65.071,42

759.168

455.500

303.668

din care:

         

2

133.334

80.000

266.668

160.000

106.667

1

58.334

35.000

58.334

35.000

23.334

2

133.333

80.000

266.666

160.000

106.667

1

163.333

98.000

163.333

98.000

65.333

1

4.167

2.500

4.167

2.500

1.667

 

 

 

 

OPERATIUNEA 3.1 – Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor pescarilor profesionişti

OPERAŢIUNEA. 3.2. - Dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţionala a peştelui (inclusiv artizanat alimentar)

 

Instructiuni pentru achizitiile publice !!!

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.