Intrebare:


Pentru o institutie publica, legislatia nationala nu defineste notiunea de punct de lucru.

Intrebarea pentru clarificare este:
Un articol de hotarare a Consiliului Judetului Galati (citat anterior) poate fi asimilat cu declararea unui punct de lucru asa cum este prevazut in Ghidul Solicitantului?

Raspuns:


Conform punctului 1.6 ARIA ELIGIBILĂ A PROGRAMULUI din ghidul de finantare:

„Pentru a fi eligibile, sediul/punctul de lucru al solicitantului/partenerilor, activităţile propuse spre implementare, grupul ţintă eligibil, beneficiarii direcţi ai proiectului, precum şi rezultatele proiectului trebuie să fie din aria eligibilă a programului".
Tinand cont de specificul institutiei dvs, respectiv institutie publica, precizam ca sediul/punctul de lucru trebuie sa fie din aria eligibila a programului si acesta se declara in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

De asemenea, trebuie tinut cont de cerintele mentionate in ghid la eligibilitatea solictantului (Pct 2) precum:
2. Solicitantul - să fie înregistrat şi/sau funcţioneze în aria eligibilă; dacă solicitantul este o filială a unui organism naţional/judeţean iar sediul social al organizaţiei nu este situat în regiunea eligibilă, iar filiala regională este o persoană juridică, filiala regională va solicita finanţare şi, în cazul contractării, va avea calitatea de beneficiar. Acest criteriu de eligibilitate nu este aplicabil şi partenerilor.

4. Solicitantul / oricare dintre parteneri în cazul parteneriatelor - dovedeşte dreptul de proprietate asupra terenului/imobilului pe care urmeaza sa se realizeze investitia sau dreptul de folosinta gratuita /contract de concesiune pe o perioada de minim 5 ani (dreptul de folosinta asupra cladirilor, precum si asupra terenurilor in conditiile legii) prin documentul care atestă dreptul real sau, după caz, dreptul de creanţă privind imobilul, ce conferă solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii 50/1991, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire, după caz.

Prin urmare, institutia publica trebuie sa faca dovada, in conditiile legii, ca este inregistrata si/sau functioneaza in aria eligibila a programului, respectiv la locul de implementare al proiectului.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.