I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Intrebare potential beneficiar:


Bună ziua,
În Ghidul Solicitantului, Măsura 4, Operaţiunea 4.3, la Criterii specifice de eligibilitate se menţionează : "solicitantul se angajează să creeze/menţină un număr de 2 locuri de muncă temporare în cadrul proiectului în perioada de derulare a proiectului".
Întrebare : ce fel de cheltuieli sunt cele ocazionate de crearea celor două locuri de muncă? Eligibile sau neeligibile?
Solicitantul este UAT, iar în cazul acesteia, alocarea financiară nerambursabilă este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului.Apreciem că ar trebuie să fie considerate eligibile cheltuielile ocazionate de angajarea a 2 persoane pe durata implementării proiectului.
Pe de altă parte,nu trebuie omis faptul că, potrivit legislatiei în vigoare, angajarea în cadrul instituţiilor publice este blocată.
Mulţumesc.

 

Raspuns FLAG:


Cheltuielile ocazionate de crearea/mentinerea locurilor de munca in cadrul proiectului sunt eligibile in masura in care cele 2 (doua) locuri de munca create/mentinute pot viza membrii echipei de implementare a proiectului, respectiv: 1 manager de proiect, 1 expert de specialitate sau/si 1 contabil.

Aceste cheltuieli sunt eligibile conform Hotararii Guvernului nr. 442/08.04.2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 si Ordinului nr. 392/17.06.2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational de Pescuit 2007-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, in limita a 1% din total cheltuieli eligibile pe proiect.
In ceea ce priveste angajarea in cadrul institutiilor publice, legislatia nationala primeaza oricaror prevederi mentionate in ghidul solicitantului, dar tinand cont si de cerintele mentionate in ghidul solicitantului precizam ca puteti aloca resursa umana existenta in cadrul proiectului ce urmeaza a fi depus. Situatia se incadreaza la mentinerea a doua locuri de munca temporare.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2020 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.