I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Clarificare completare Plan de afaceri pentru proiect finantat prin Masura 1, Operatiunea 1.2

Stimate Domnule Preşedinte,


Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galaţi, intenţionează să depună un proiect în cadrul Măsurii 1 - Dezvoltarea infrastructurii pentru ecoturism şi agrement cu profil piscicol, Operaţiunea 1.2 – Amenajarea de trasee turistice tematice cu profil pescăresc – unde ne propunem realizarea unei aplicaţii de finanţare (Amenajarea unui traseu turstic pe faleza inferioară de la Trecere Bac până la Liceul de Marină).

Dosarul cererii de finanţare trebuie însoţit de o serie de anexe, printre care şi Anexa 5 – Plan de afaceri (model cadru) insoţit de Anexa 5A - Ipoteze pentru proiecţiile financiare şi Anexa 5B – Proiecţiile financiare.
În urma analizei documetelor, am constatat că acestea se adreseaza, prin cerinţele specifice, mai ales mediului privat.
Spre exemplu:
" 1. Firma
- Denumirea firmei; Numele complete ale administratorilor si actionarilor; Descrierea spatiilor de productie;Afacerea/ activitatea curentă, experienţa în domeniul în care se doreşte realizarea investiţiei; Descrierea spaţiilor de producţie/ prestare servicii disponibile, inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente
3. Piata
- Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi:
aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului; clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern), volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse; analiza stadiului actual al pieţei – nevoi şi tendinţe; previzionarea creşterii pieţei, prognoza cererii; definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsului/serviciului dvs.; concurenţa: principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă, punctele tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi) ; elemente care influenţează comportamentul cumpărătorilor; analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor/ serviciilor pe piaţă
4. Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordare/introducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere/ îmbunătăţire a cotei de piaţă în cazul unor servicii existente). Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere în practică a acesteia, inclusiv:
Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite faţă de competitori; Poziţionarea pe piaţă a produsului/ serviciului, caracteristici care îl diferenţiază de competitori; Politica de preţ, legătura dintre politica de preţ, caracteristicile produsului/ serviciului şi tendinţele pieţei; Promovarea produsului/ serviciului; Distribuţia produsului/ serviciului; Strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma va aborda clienţii (e.g. modalităţi de comunicare); Previzionarea vânzărilor; Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor în cazul materializării acestor riscuri."
În cadrul cap. 5 Proiecții financiare, nu poate fi completată Anexa 5A deoarece:
- nu există vânzări cantitative și valorice (nu e cazul de capacități de producție, productii fizice);
- nu se poate realiza proiecția contului de profit și pierdere deoarece o UAT nu încheie un cont de profit și pierdere în cadrul bilanțului anual așa cum încheie o societate comercială;
- Indicatorii financiari cuprind venituri și cheltuieli de exploatare;
- "Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie min. 10%" - în cazul UAT, veniturile proiectului fiind 0, rRe este 0% sau chiar negativ;
- "Durata de recuperare a investiției trebuie să fie de max. 12 ani" - în cazul UAT investiția nu se recuperează;
În consecință, nici următorii indicatori financiari nu pot fi calculați sau nu pot îndeplini cerințele minimale solicitate.

Având în vedere cele menţionate anterior, vă rugăm să ne comunicaţi cum trebuie să procedăm pentru a putea respecta cerinţa de a anexa Planul de afaceri şi documentele însoţitoare la dosarul cererii de finanţare.

Raspuns:


Conform Ghidului Solicitantului, cap. 3 – Completarea si depunerea cererii de finantare, 3.1. Completarea cererii de finantare, Anexa 4A:"...in cazul beneficiarilor publici anexa este Studiul de Fezabilitate/ Documentatie de avizare lucrari de interventie (conform HG 28/2009 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de interventii)
Anexele 5 – Plan de afaceri, 5A – Ipoteze pentru proiectiile finaciare si 5B – Proiectii finaciare plan de afaceri care insotesc cererea de finantare, trebuie completate de beneficiarii privati eligibili pentru masura 1, operatiunea 1.2.
In cazul beneficiarilor publici, analiza cost beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate elaborat conform HG28/2009 reflecta datele pe care beneficiarii privati le completeaza in anexele 5, 5A si 5B.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2020 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.