Dezvoltarea sectorului pescăresc local este limitată de o serie de factori ce nu pot fi înlăturaţi într-o perioadă scurtă de timp şi/sau care nu depind de acţiuni locale. În aceste condiţii, măsura propusă de Strategie este crearea de valoare adăugată pentru produsele şi serviciile locale din sectorul pescăresc.

Modalităţile prin care se urmăreşte a fi implementată această măsură urmăresc creşterea calităţii produselor şi serviciilor vizate, îmbunătăţirea promovării produselor şi serviciilor locale şi crearea de avantaje competitive ale mediului de afaceri local prin îmbunătăţirea tehnologiilor utilizate, adoptarea unor metode inovative de producţie şi valorificare şi îmbunătăţirea informaţiilor despre resurse şi piaţă necesare mediului de afaceri local.

Tipuri de proiecte
• Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc
• Utilizarea tehnologiei, inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

Proiect strategic: STANDARD LOCAL DE ETICHETARE

Prin dezvoltarea unui standard local de etichetare se urmăreşte asigurarea unui nivel superior de calitate al produselor şi serviciilor locale legate de pescuit şi acvacultură. Apartenenţa la standardul local va oferi consumatorului o garanţie a calităţii produselor şi va oferi informaţii despre provenienţa geografică a acestora. În acest mod se contribuie la dezvoltarea unor mărci pescăreşti locale.

Scopul general al acestui proiect este de a crea valoare adăugată produselor pescăreşti şi de acvacultură locale, atât prin prisma nivelului calitativ al acestora dar şi prin promovarea adecvată a calităţii ca avantaj competitiv.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt unităţile economice locale de pescuit şi acvacultură, precum şi cele din sectoarele din aval şi amonte, asociaţiile de producători etc..

Bugetul proiectului este estimat la 70.000 de euro, procentul de finanţare solicitat POP fiind de 100%.

 

Fișa Măsurii 2

MĂSURA 2. Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini competivitatea mediului economic local din sectorul pescăresc prin susţinerea produselor şi serviciilor locale cu valoare adăugată ridicată.

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O3. Creşterea competitivităţii economice a zonei,

- O4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui.

Domeniul de acţiune

Îmbunătăţirea calităţii şi a promovării produselor şi serviciilor, eficientizarea proceselor de producţie şi a sistemelor de distribuţie.  

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

POR DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

PNDR, Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, Măsura 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

POS CCE Axa 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

POP Axa 2. Măsura 2.3. Prelucrarea şi comercializarea peştelui, Axa 3. Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Delimitare:

Beneficiarii măsurii vor fi strict unităţi din sectorul pescăresc. Măsura va finanţa doar proiecte de dezvoltare prin creşterea valorii adăugate a produselor, în special datorită creşterii calităţii şi a îmbunătăţirii proceselor de producţie axate pe produse locale şi tradiţionale.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

Privaţi: IMM, ONG, asociaţii de producători din domeniul piscicol;

Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

   - demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

   - contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

   - cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

   - generează valoare adăugată produselor locale;

   - generează locuri de muncă;

   - respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

   - managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

- Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

   - Sprijin pentru micii producători pentru obţinerea certificărilor sistemelor de management de mediu şi al siguranţei alimentelor;

   - Standard local de etichetare a produselor;

- Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

   - Implementarea metodelor inovative în dezvoltarea serviciilor şi produselor locale şi tradiţionale;

   - Achiziţionarea de tehnologii şi metode de producţie inovatoare;

Alocare POP

Suma alocata acestei masuri (valoarea totala nerambursabila, fara TVA) este de de 1.204.203 lei (286.000 euro, calculat   la cursul de 1 euro = 4,2105 lei).

Contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

Privaţi:

IMM, ONG

asociaţii de producători din domeniul piscicol

 

20%

0%

Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii;

20%

Rezultate şi beneficii estimate

4 certificări ale sistemelor de management de mediu şi al siguranţei alimentelor obţinute de unităţile economice din sectorul pescăresc;

1 standard local de etichetare;

4 metode inovative implementate la nivel local;

10 locuri de muncă permanente create sau menţinute;

10 de locuri de muncă temporare create;

Perioada de implementare

2013 - 2015

       

 

Ghidul solicitantului -  descarca documentul in format pdf

OPERATIUNEA 2.1 – Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc
Documente necesare:           

  • Depunere ( Anexa 1, Anexa 2, 3, 4, 5, 5A, 5B )
  • Evaluare/ selectie( Anexa 7, 8, 9A , 9B)
  • Contractare /implementare ( Anexa 6, Anexa achizitii 1 si 2 )

OPERAŢIUNEA. 2.2. - Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc
Documente necesare:           

  • Depunere ( Anexa 1, Anexa 2, 3, 4, 5, 5A, 5B )
  • Evaluare/ selectie( Anexa 7, 8, 9A , 9B)
  • Contractare /implementare ( Anexa 6, Anexa achizitii 1 si 2 )

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.