I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Majoritatea întreprinderilor din Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 intră în categoria IMM-urilor: 77,2% sunt microîntreprinderi (0-9 angajaţi), 13,8% sunt întreprinderi mici (10-49 angajaţi), 6,4% sunt întreprinderi mijlocii (50-249 angajaţi). Doar 2,6% din întreprinderile care şi-au declarat numărul angajaţilor la Ministerul Finanţelor au un număr mai mare de 250 salariaţi.

 

Toate întreprinderile mijlocii şi mari din Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 sunt situate în Municipiul Galaţi (Cartierul Valea Oraşului şi Faleza Dunării). Acestea activează în următoarele sectoare: Industrie prelucrătoare, Transport şi depozitare şi Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea).

 

În localităţile rurale din Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 majoritatea unităţilor economice intră în categoria microîntreprinderilor (0-9 angajaţi).

 

O problemă a zonei pescăreşti analizate poate fi considerată ponderea ridicată a întreprinderilor active care au un singur angajat (30,9%). Din acestea, 52% sunt întreprinderi din municipiul Galaţi şi 48% sunt întreprinderi din mediul rural al arealului analizat.

 

Companiile din sectorul industrial reprezintă 14% din totalul unităţilor economice din Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76.

 

Cele mai multe întreprinderi industriale desfăşoară activităţi în sectorul Industriei construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (Fabricarea de construcţii metalice, Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor, Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract, Fabricarea altor produse prelucrate din metal).

 

12,3% din unităţile economice cu profil industrial au ca domeniu de activitate Fabricarea altor mijloace de transport. Concret, aceste companii se ocupă cu fabricarea de nave şi bărci, ceea ce arată profilul pescăresc al zonei analizate.

 

Alte domenii pe care s-au orientat întreprinderile industriale din Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 sunt: Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (8 firme), Industria alimentară (6 firme), Fabricarea de mobilă (4 firme), Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (4 firme), Industria metalurgică (4 firme), Fabricarea produselor textile (3 firme), Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite (3 firme), Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (3 firme).

 

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2021 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.