I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Infrastructura rutieră

 

Lungimea drumurilor publice din Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară este de 309,5 km. Din aceştia, 23,7% reprezintă lungimea drumurilor asfaltate/betonate, 37,4% lungimea drumurilor de piatră şi 38,9% lungimea drumurilor de pământ.

 

Drumurile publice din Zona Pescărească analizată ocupă o pondere de circa 21% din totalul drumurilor publice de la nivel judeţean.

 

Se remarcă o serie de probleme specifice ale localităţilor componente ale Zonei Pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76. Spre exemplu, în comuna Măstăcani localnicii întâmpină o problemă vis-à-vis de gradul ridicat de uzură a trotuarelor, acestea nemaifiind modernizate din anii 1960. De asemenea, în comuna Oancea doar 10% din trotuare sunt modernizate, starea infrastructurii rutiere în această localitate fiind foarte proastă.

 

În comuna Suceveni, ca şi în alte localităţi din mediul rural, drumurile care nu sunt pietruite devin impracticabile în perioada precipitaţiilor.

 

În majoritatea localităţilor pe rutele principale sistemul de rigole este bine întreţinut, în câteva localităţi fiind realizate din beton (Frumuşiţa, Rogojeni, Măstăcani, Tămăoani).

 

Infrastructura tehnico-edilitară

 

În Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 lungimea totală a reţelei de apă potabilă este de 277 km. În comuna Frumuşiţa se remarcă nivelul ridicat de extindere a infrastructurii de furnizare a apei potabile, aceasta deservind toate satele componente. Şi în comuna Tuluceşti gradul de acoperire cu reţea de apă potabilă este foarte ridicat (circa 90% din teritoriul localităţii).

 

Lungimea reţelei de canalizare este cu mult mai redusă decât cea a reţelei de apă, cumulând doar 26,4 km.

 

 

 

 

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2021 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.