Puncte tari

Puncte slabe

 • Distribuţia echilibrată a populaţiei din Zona Pescărească pe sexe: 50,1% persoane de sex masculin şi 49,9% persoane de sex feminin;
 • Valoarea superioară a ratei de înlocuire a forţei de muncă (782‰) faţă de nivelul judeţean (684‰), regional (690‰) şi naţional (703‰);

 

 

 

 

 • Densitatea scăzută a populaţiei, în special în anumite localităţi componente precum comuna Cavadineşti (27,8 loc/km2), comuna Oancea (27,7 loc/km2) sau comuna Suceveni (28,6 loc/km2);
 • Trendul descendent al populaţiei în perioada 1990-2010 (-12,6%);
 • Gradul ridicat de îmbătrânire demografică: la 1.000 de tineri revin 1.441 persoane vârstnice;
 • Raportul de dependenţă demografică de la nivelul Zonei Pescăreşti (636‰) este superior celui de la nivel judeţean (512‰), regional (541‰), sau naţional (549‰);
 • Sporul natural negativ al populaţiei, în perioada 1992-2009;
 • Soldul migratoriu negativ, aspect ce contribuie la scăderea populaţiei;

Oportunităţi

Ameninţări

 • Diversificarea economiei locale poate duce creşterea populaţiei stabile;
 • Dezvoltarea unor programe naţionale de susţinere a tinerilor.
  • Criza economică şi lipsa locurilor de muncă poate avea ca efect migrarea populaţiei din Zona Pescărească în alte localităţi sau ţări;
  • Eliminarea ajutoarelor pentru creşterea copilului poate duce la scăderea sporului natural al populaţiei.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.