Puncte tari

Puncte slabe

 • Numărul ridicat de obiective incluse pe Lista monumentelor istorice 2004 de la nivel naţional;
 • Existenţa unor vestigii umane ce aparţin încă din Paleoliticul final şi epipaleolitic;
 • Existenţa unui număr ridicat de biserici, dintre care cea mai veche este Biserica Precista, construită în secolul XVII;
 • Menţinerea tradiţiilor locale legate de olărit, ţesături de interior, pescuit, împletituri de răchită, etc.
  • Slaba promovare a obiectivelor culturale în scopul dezvoltării turistice a zonei pescăreşti;
  • Degradarea monumentelor istorice pe fondul lipsei de amenajare a acestora;

Oportunităţi

Ameninţări

 • Posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea monumentelor istorice;
 • Valorificarea economică a produselor meşteşugăreşti realizate în Zona Pescărească;
  • Dezinteresul generaţiilor curente pentru menţinerea tradiţiilor şi obiceiurilor din zonă;

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.