Puncte tari

Puncte slabe

 • Tendinţa de scădere a numărului de şomeri din Zona Pescărească pe durata ultimului an: de la 2.201 şomeri în februarie 2010 la 1.862 şomeri în februarie 2011;
 • Diversitatea activităţilor industriale (în special prelucrare) desfăşurate în cadrul zonei;
 • Tradiţia industrială a localităţilor componente ale Zonei Pescăreşti;
 • Numărul mare de unităţi economice care desfăşoară activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (în special activităţi de management şi de consultanţă în management şi activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică);
 • Forţa de muncă ieftină;
 • Exploatarea de argile, nisipuri şi pietrişuri în municipiul Galaţi, resurse importante pentru industria materialelor de construcţie;
 • Existenţa resurselor necesare (naturale şi umane) pentru dezvoltarea sectorului piscicol;

 

 

 

 • Existenţa unor localităţi componente în cadrul cărora numărul şomerilor a avut un trend ascendent în februarie 2011 faţă de februarie 2010: comuna Oancea (+3,6%), comuna Vlădeşti (+12,5%), comuna Cavadineşti (+56,7%);
 • Concentrarea unităţilor economice din Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 în Municipiul Galaţi în proporţie de circa 50%;
 • Ponderea scăzută a întreprinderilor active din punct de vedere economic din totalul întreprinderilor existente (66,6%);
 • Densitatea scăzută a întreprinderilor; numărul întreprinderilor la 1.000 de locuitori în Zona Pescărească (15,7‰) se situează sub nivelul judeţean (22,7‰), regional (25,9‰) sau naţional (30,2‰);
 • Procentul ridicat de unităţi economice din sectorul comercial (36,9% din totalul întreprinderilor active juridic);
 • Slaba diversitate economică, în special în localităţile rurale din Zona Pescărească;
 • Concentrarea a 96,8% din cifra de afaceri a întreprinderilor active în Municipiul Galaţi;
 • Existenţa unor discrepanţe majore între cifrele medii de afaceri ale întreprinderilor din sectoarele economice ale Zonei Pescăreşti;
 • Productivitatea scăzută a muncii în unele localităţi componente ale Zonei Pescăreşti;
 • Trendul descendent al numărului mediu al salariaţilor în perioada 1991-2009;
 • Fragmentarea crescută a suprafeţelor agricole şi practicarea agriculturii de subzistenţă;
 • Absenţa fondurilor de start pentru demararea afacerilor;
 • Lipsa informaţiei legate de oportunităţile de finanţare existente;

Oportunităţi

Ameninţări

 • Poziţionarea Zonei Pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 la intersecţia unor importante rute comerciale;
 • Îmbunătăţirea percepţiei investitorilor străini asupra României, şi implicit asupra Zonei Pescăreşti;
 • Existenţa Universităţii Dunărea de Jos Galaţi care poate furniza forţă de muncă calificată în mai multe domenii: economie, inginerie, arhitectură navală, piscicultură, etc.
 • Cooperarea mediului privat cu autorităţile publice locale, cu instituţiile de învăţământ superior şi centrele de cercetare şi dezvoltare;
 • Existenţa facilităţilor acordate de stat în domeniul agricol şi zootehnic: subvenţii, etc.;
 • Condiţii favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiţii deosebit de avantajoase;
 • Existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală;
 • Finanţările nerambursabile existente pentru dezvoltarea mediului de afaceri;
 • Programele guvernamentale pentru dezvoltarea economică, lansate de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
 • Oferirea de facilităţi investitorilor străini de către autorităţile publice;
 • Desfăşurarea unor campanii de promovare a ecoturismului;
  • Migrarea forţei de muncă în străinătate sau chiar în alte oraşe, în special populaţia din mediul rural;
  • Prelungirea crizei economice mondiale, care a afectat atât unităţile economice din toate domeniile, cât şi puterea de cumpărare a cetăţenilor;
  • Lipsa lichidităţilor poate conduce la falimentarea unităţilor locale active de tip microîntreprinderi şi chiar a celor medii;

 

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.