Puncte tari

Puncte slabe

 • Existenţa Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi;
 • Tradiţia pescărească a zonei analizate;
 • Numărul mare de amenajări piscicole de tipul pepinierelor şi a crescătoriilor;
 • Suprafeţele mari ale unităţilor de acvacultură din Zona pescărească (unităţile cu cele mai ridicate suprafeţe de la nivel judeţean);
 • Existenţa unui fond piscicol variat;
 • Numărul mare de pescari profesionişti;

 

 

 

 • Situaţia braconajului nu este pe deplin controlată;
 • Braconajul de pe malul stâng al Prutului afectează semnificativ fondul de pescuit;
 • Metodele neadecvate de pescuit (curent electric, plase cu ochiuri prea mici, etc.);
 • Nerespectarea perioadei de prohibiţie;
 • Investiţiile reduse în decolmatarea amenajărilor piscicole şi repopularea bazinelor piscicole;
 • Poluarea mediului acvatic şi distrugerea habitatelor;
 • Lipsa punctelor de primă vânzare a produselor pescăreşti;
 • Scăderea cifrei de afaceri şi numărului de salariaţi a unităţilor de acvacultură şi unităţilor de procesare în anul 2009, faţă de anul 2008;
 • Gradul ridicat de uzură al ambarcaţiunilor existente;
 • Materia primă pentru plase de pescuit este foarte scumpă în comparaţie cu puterea financiară a pescarilor;
 • Curăţarea şi întreţinerea toanelor;

Oportunităţi

Ameninţări

 • Dezvoltarea serviciilor de marketing din domeniul pisciculturii şi acvaculturii;
 • Dezvoltarea unor proiecte de tipul „Drumul peştelui: de la sursă până la farfurie”;
 • Construirea şi amenajare unor puncte de monitorizare şi descărcare conform normelor Uniunii Europene;
 • Construirea de pontoane plutitoare prevăzute cu electricitate, atât pe Prut cât şi pe Dunăre;
 • Modernizarea căilor de acces către punctele de interes ale comunităţilor pescăreşti;
 • Amenajare unor popasuri turistice de tip „Cherhana” prin parteneriat public-privat;
 • Înfiinţarea unui centru en-gros de peşte în cadrul judeţului Galaţi;
 • Amenajarea unui sistem de monitorizare al sturionilor;
 • Popularea apelor cu puiet de peşte;
 • Reamenajarea luciurilor de apă;
 • Dotarea pescarilor cu plase, ambarcaţiuni şi motoare;
 • Concesionarea Lacului Brateş şi popularea lui cu peşti;
 • Achiziţionarea de ambarcaţiuni de agrement;
 • Includerea în circuitul turistic a canalului C.M. Lunca şi a Lacului Brateş;
  • Lipsa de colaborare au autorităţile din Republica Moldova poate duce la creşterea amplorii fenomenului de braconaj;
  • Preferinţa populaţiei pentru peştele de import în locul celui autohton poate duce la scăderea productivităţii acestui sector;
  • Braconajul poate duce la scăderea necontrolată a volumului de peşte din apele existente în Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76;

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.