Puncte tari

Puncte slabe

 • Posibilitatea accesului în Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară pe mai multe căi rutiere: drumul european E87, drumul european E584, DN26, DN24D;
 • Posibilitatea accesului prin intermediul Magistralei Feroviare 700 şi căii ferate simple electrificate 703;
 • Întreţinerea satisfăcătoare a sistemului de rigole din majoritatea localităţilor componente;
 • Conectarea majorităţii localităţilor componente la reţeaua de furnizare a apei potabile;
  • Ponderea scăzută a drumurilor de asfalt/beton (doar 23,7%);
  • Gradul ridicat de uzură a trotuarelor şi lipsa acestora pe porţiuni semnificative de drum din Zona Pescărească;
  • Gradul scăzut de extindere a infrastructurii de canalizare;
  • Contaminarea pânzei freatice din cauza scurgerilor din fosele septice şi latrinele gospodăriilor neracordate la reţeaua de canalizare;
  • Existenţa unor staţii de epurare nefuncţionale la nivelul Zonei Pescăreşti;

Oportunităţi

Ameninţări

 • Existenţa fondurilor şi a programelor care finanţează reabilitarea străzilor şi trotuarelor;
 • Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare;

 

 • Lipsa capacităţii de cofinanţare în implementarea unor proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere;
 • Fondurile nerambursabile pentru infrastructură sunt reduse, pentru următoarea perioadă;
 • Fondurile disponibile pentru modernizarea drumurilor publice limitate (insuficiente comparativ cu necesităţile existente);

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.