I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 este situată în partea de est a judeţului Galaţi şi cuprinde 8 comune şi o parte a municipiului Galaţi (delimitată de cartierul Valea Oraşului şi Faleza inferioară a Dunării). Zona Pescărească este omogenă şi coerentă din punct de vedere geografic, economic şi social fiind acoperite teritoriile (localităţile) situate pe malul drept al Prutului şi pe malul stâng al Dunării. Laturile de est şi de sud ale Zonei sunt determinate de Prut (de la intrarea în judeţul Galaţi şi până la vărsarea în Dunăre) şi de Dunăre (de la intrarea şi până la ieşirea din judeţ).

Suprafaţa totală pe care se întinde Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 este de 774,59 km2, iar populaţia totală a Zonei este de 34.981 locuitori (iunie 2010). Densitatea populaţiei este de 45,2 locuitori pe km2 la nivelul întregului teritoriu al Zonei Pescăreşti.

Activitatea de pescuit a avut, de-a lungul timpului o influenţă semnificativă asupra dezvoltării Zonei Pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76, atât din punct de vedere cultural, cât şi din punct de vedere social şi economic. Pentru o parte consistentă din populaţie, pescuitul reprezintă principala îndeletnicire şi principala sursă de venit.

În ultima perioadă de timp, pescuitul a înregistrat o involuţie semnificativă, pe fondul transformărilor generale ale economiei locale şi adoptării regulilor din ce în ce mai restrictive în domeniu. Cu toate că datele statistice nu descriu în totalitate evoluţia sectorului, pescuitul şi acvacultura au rămas în memoria colectivă ca nucleu de dezvoltare şi numitor comun al zonei. Din punct de vedere economic, pescuitul are un potenţial deosebit şi poate contribui la dezvoltarea localităţilor, în condiţiile utilizării sustenabile a resurselor, cu atât mai mult cu cât comunităţile pescăreşti reprezintă o parte semnificativă a populaţiei zonei.

Situaţia economică actuală a zonei este caracterizată de probleme majore cu implicaţii importante asupra comunităţii. Activităţile economice din teritoriu sunt slab reprezentate şi foarte puţin diversificate, cea mai mare parte a economiei fiind concentrată în municipiul Galaţi. Pe fondul capacităţii scăzute a populaţiei de a se adapta schimbărilor economice şi a celor de pe piaţa muncii, declinul economic recent (în special industrial) al judeţului a avut repercusiuni notabile asupra comunităţilor locale, îndeosebi a celor rurale. Din punct de vedere economic, sectorul pescăresc local oferă oportunităţi deosebite de dezvoltare, potenţialul său fiind cu atât mai important cu cât are caracter dinamizator şi pentru alte sectoare şi activităţi economice. Resursele locale legate de pescuit şi patrimoniul cultural şi de mediu al zonei reprezintă un fundament solid al unei dezvoltări locale axate pe valorificarea superioară a potenţialului pescăresc al zonei.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2022 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.