Există mai mulţi factori economici, sociali şi de mediu care pot avea implicaţii asupra implementării strategiei. Criza economică mondială reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori economici care pot interveni în dezvoltarea Zonei Pescăreşti Lunca Prutului – Dunărea Inferioară Mila 76. Resimţită în România începând cu trimestrul III al anului 2008, criza a produs o serie de efecte nefaste la nivelul economiei locale: creşterea ratei inflaţiei, creşterea numărului de şomeri, scăderea numărului întreprinderilor active, diminuarea investiţiilor, etc. În ultima perioadă se vorbeşte tot mai mult de existenţa unei crize mondiale de tip W, ceea ce ar avea efecte semnificative asupra economiei naţionale şi, implicit, asupra Zonei Pescăreşti Lunca Prutului – Dunărea Inferioară Mila 76. Formele recesiunilor economice sunt utilizate de către economişti pentru a descrie diferite tipuri de recesiune. Cele mai cunoscute categorii sunt recesiunile în formă de V, recesiunile în formă de U, recesiunile în formă de L şi recesiunile în formă de W, numele acestora venind de la evoluţia grafică a indicatorilor economici în timpul crizelor. Astfel, recesiunea în formă de W apare atunci când economia înregistrează o cădere semnificativă, urmată de o uşoară revenire şi, mai apoi, din nou de recesiune. Trendul din ultimele luni (scăderea masivă a economiei începând cu anul 2008, urmată de revenirea economică din anul 2011) a determinat mai mulţi analişti să ia în considerare scenariul recesiunii de tip W. Această variantă a fost alimentată de posibilitatea intrării SUA în incapacitate de plată, urmată de căderea considerabilă a burselor în special în America şi Europa. Intrarea României într-o nouă perioadă de recesiune reprezintă o ameninţare la adresa dezvoltării Zonei Pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76, repercusiunile economice urmând a fi resimţite în toate sectoarele de interes (sector pescăresc, cultură, sănătate, educaţie, infrastructură, etc.). Vis-à-vis de implementarea strategiei, efectele crizei economic s-ar putea resimţi în contextul în care întreprinderile private nu ar mai avea capacitatea de co-finanţare pentru implementarea proiectelor.

Un alt aspect care poate influenţa dezvoltarea zonei analizate este cererea de la nivel naţional şi internaţional de produse piscicole. Trendurile în consum ale populaţiei pot influenţa negativ Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 în situaţia în care consumatorii se orientează tot mai mult pe speciile de peşte de import. Pe de altă parte, preferinţa consumatorilor pentru peştele autohton, proaspăt, poate duce la creşterea numărului de întreprinderi active din sectorul pescăresc şi a numărului de pescari din negativ Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76. Aceasta înseamnă că un număr mai mare de persoane fizice şi juridice ar deveni eligibile pentru proiectele incluse în strategie.

Guvernul României prin politica macroeconomică adoptată joacă un rol foarte important în dezvoltarea Zonei Pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76. Intervenţia guvernului poate influenţa atât mediul public, cât şi mediul privat. Politica monetară a României reprezintă un factor major de influenţă prin acţiunile pe care autorităţile le realizează pentru a interveni pe piaţă: stabilirea cantităţii de masă monetară aflată în circulaţie, stabilirea unui prag maxim a inflaţiei, stabilirea nivelului ratei dobânzii, etc. Una din măsurile recente care au afectat în mare măsură întreprinderile de pretutindeni este creşterea TVA-ului de la 19% la 24%. Având în vedere că Taxa pe Valoare Adăugată nu este un cost eligibil în cadrul proiectelor (trebuie susţinut de beneficiar), o modificare a valorii acesteia poate influenţa implementarea strategiei. Spre exemplu, creşterea TVA ar putea descuraja depunerea de proiecte (în situaţia în care beneficiarul nu ar mai avea capacitate suficientă de co-finanţare), în timp ce o scădere a TVA ar putea creşte rata de interes pentru proiectele strategiei.

Pentru administraţia publică locală modificarea principalilor indicatori macroeconomici pe parcursul anului bugetar poate determina rectificări ale bugetului iniţial aprobat pentru anul în curs.

Din punct de vedere social, un factor care poate influenţa implementarea strategiei este fenomenul migraţiei. În Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 soldul migratoriu este negativ în ultimii ani, ceea ce înseamnă că numărul plecărilor cu domiciliul/rezidenţa este mai mare decât cel al sosirilor cu domiciliul/rezidenţa. Implementarea strategiei va fi afectată, în special, în cazul în care migrarea populaţiei ar deveni un fenomen de masă, iar principalul grup care ar pleca din localităţile componente ar fi cel al persoanelor bine pregătite profesional.

Hazardele naturale reprezintă unul dintre factorii de mediu cel mai greu de controlat.
În cadrul factorilor de mediu ce pot influenţa dezvoltarea viitoare a Zonei Pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76, trebuie luate în considerare seismele, fenomenele meteorologice extreme, dar şi alte tipuri de catastrofe naturale precum inundaţiile sau alunecările de teren. Apariţia unor astfel de fenomene poate întârzia implementarea unor proiecte incluse în strategie, precum cele de amenajare de trasee turistice tematice, amenajare de căi de acces la zonele de pescuit, amenajare de infrastructuri pentru colectarea, condiţionarea şi depozitarea temporară a peştelui, etc.

Normele europene şi naţionale reprezintă un alt factor extern care poate influenţa implementarea strategiei de dezvoltare a Zonei Pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76. De interes pentru cazul de faţă sunt atât reglementările referitoare la sectorul pescăresc, cât şi cele referitoare la mediu, economie, turism, etc.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.