Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finantat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă. Fondul sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei facilitează accesul la finanțare.
Strategia Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

În linie cu prevederile Acordului de Parteneriat, pe parcursul perioadei de programare 2014-2020, măsurile finanţate prin FEPAM nu vor fi implementate în combinaţie cu alte fonduri (cu alte cuvinte, intervenţiile vor fi de tip mono-fond). Efectul sinergic anticipat în perioada de programare se va realiza prin proiecte care se completează reciproc, finanţate din celelalte fonduri (FEDR, FSE, FEADR).

În ceea ce priveşte intervenţiile de tip CLLD finanţate din FEPAM, acestea vor avea ca scop creșterea potenţialului zonelor cu specific pescăresc, pentru a promova noi surse de venit pentru comunitățile pescărești prin activități specifice sectorului (procesare, marketing) sau prin diversificare (mediu, turism, educaţie) și pentru a proteja şi încuraja biodiversitatea în zonele vizate. Intervenţiile CLLD vor fi folosite şi pentru combaterea riscului de sărăcie şi excluziune socială a persoanelor care trăiesc în comunitățile pescărești, de o manieră integrată și prin activarea comunității.

Măsurile finanţate din FEPAM vor fi corelate şi completate cu intervenţiile din cadrul celorlalte programe operaţionale, pentru:

Obiectivul tematic 3 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului de pescuit şi acvacultură
Obiectivul tematic 4 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele
Obiectivul tematic 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
Obiectivul tematic 8 - Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă

Alocare financiara - 168 421 371 Euro

Mai multe detalii pe:
http://www.madr.ro/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime-2014-2020.html

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.