I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

   Programul Operațional pentru Pescuit al României a fost elaborat de catre Agenția Naționala pentru Pescuit si Acvacultura, în conformitate cu articolul 17(3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, în urma unui proces de consultare a agenților socio-economici, autoritaților publice centrale si locale, sindicatelor, ONG-urilor si organizațiilor profesionale.
   În continuarea procesului început cu elaborarea Planului Național Strategic (PNS), au avut loc alte câteva întâlniri cu factorii interesați, Comisia Europeana si alți parteneri în vederea realizarii Programului Operațional, cu contribuția grupurilor tematice de lucru înființate în acest scop.
Planul Național Strategic, pentru perioada 2007-2013, este elaborat în conformitate cu Politica Comuna de Pescuit si politica de guvernare a României pentru dezvoltarea sectorului. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit în România si a unei strategii specifice care a fost dezvoltata având ca punct de plecare strategia propusa de Planul Național Strategic.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2019 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.