I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Integrată în cadrul strategic judeţean, Strategia de dezvoltare a Zonei Pescăreşti îşi propune să contribuie la atingerea obiectivelor dezvoltării judeţene, regionale şi naţionale, promovând totodată dezvoltarea bazată pe parteneriat şi experienţă locală. Formularea viziunii, a obiectivelor, trasarea priorităţilor şi stabilirea setului de măsuri ale Strategiei Zonei pescăreşti până în 2015 tinde sinergic către politicile sectoriale europene şi naţionale, dar sunt bazate pe informaţiile şi nevoile locale, aşa cum au reieşit din evaluarea strategică a zonei. Analiza întreprinsă asupra teritoriului şi comunităţilor locale are o latură cantitativă, pragmatică, dar care este complementar sprijinită de abordarea participativă a elaborării documentului.

 

Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi îşi propune creşterea competitivităţii zonei cu scopul de a asigura creşterea nivelului de trai şi de a îmbunătăţi atractivitatea generală a judeţului. Viziunea de dezvoltare asumată este: „Judeţul Galaţi – zonă competitivă economico-socială în vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor şi dezvoltarea atractivităţii la nivel global.”

 

Corespondent viziunii judeţene, Strategia de dezvoltare a Zonei Pescăreşti îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a judeţului prin valorificarea superioară şi echilibrată în raport cu mediul înconjurător a resurselor pe care le deţine. Viziunea Strategiei este ca, până în anul 2015, dezvoltarea zonei pescăreşti a judeţului Galaţi să fie canalizată spre fructificarea avantajelor oferite de resursele locale legate de pescuit şi acvacultură astfel încât să determine un aport semnificativ atractivităţii generale a judeţului şi a regiunii şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de trai a comunităţilor locale. În perioada la care se referă, Strategia îşi propune să contribuie la o mai bună conştientizare locală a caracterului pescăresc al teritoriului şi să transmită comunităţilor locale imaginea reală a potenţialului de dezvoltare al sectorului. Astfel, prin implementarea Strategiei propuse se preconizează că,

 

până în 2015, Zona Pescărească a judeţului Galaţi îşi va asuma un model de dezvoltare bazat pe fructificarea potenţialului pescăresc al teritoriului şi va crea cadrul necesar unei dezvoltări durabile axate pe o înaltă valorificare a patrimoniului său natural şi antropic.    

 

Activităţile economice din Zona pescărească a judeţului Galaţi vor fi orientate spre fructificarea potenţialului piscicol şi eco-turistic al teritoriului, comunitatea locală conştientizând necesitatea valorificării raţionale a resurselor locale. Zona pescărească din judeţul Galaţi se va afirma ca o destinaţie turistică pentru care primează promovarea valorilor locale şi respectul pentru mediu şi va deveni un reper al calităţii produselor pescăreşti.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2020 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.