măsuri / operaţiuni

2012

2013

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Măsura 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenajarea de baze pentru ecoturism şi/sau agrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenajarea de trasee turistice tematice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenajarea în scop turistic a unităţilor de acvacultură şi/sau procesare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenajarea unităţilor turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică cu profil pescăresc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea tehnologiei, inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii pescarilor profesionişti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea unităţilor de procesare tradiţională a peştelui (inclusiv artizanat alimentar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi produselor din peşte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanii de educare şi conştientizare privind protecţia mediului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea acvaculturii organice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenajarea unităţilor muzeale şi a expoziţiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material şi imaterial al zonei pescăreşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acţiuni de restabilire a potenţialului de producţie a speciilor piscicole cu valoare comercială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Viziunea si obiectivul general al strategiei
  • Scurta sinteza a concluziilor diagnosticului teritoriului
  • Viziunea de dezvoltare a Zonei Pescaresti din judetul galati
  • Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Zonei Pescaresti din judetul Galati
 • Prioritatile si obiectivele strategice
  • Prioritatea 1
  • Prioritatea 2
  • Prioritatea 3
  • Matricea priorităţilor şi obiectivelor de dezvoltare
 • Masurile strategice
  • Masura 1
  • Masura 2
  • Masura 3
  • Masura 4
  • Masura 5
  • Masura 6
  • Relationarea prioritati – obiective - masuri
 • Fisele masurilor
  • Masura 1
  • Masura 2
  • Masura 3
  • Masura 4
  • Masura 5
  • Masura 6
 • Calendar de implementare

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

#################

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2022 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.