MĂSURA 6. Protecţia şi conservarea patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a conserva patrimoniul material şi imaterial de valori care definesc zona pescărească prin promovarea şi conservarea elementelor culturale şi etnografice ale zonei, prin conservarea şi îmbunătăţirea mediului natural şi prin promovarea caracterului durabil al activităţilor economice.

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O6. Conservarea şi gestionarea durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu,

- O7. Protecţia şi reconstrucţia resurselor silvice, cinegetice, acvatice vii și a efectivului piscicol,

- O1. Valorificarea turistică a resurselor legate de pescuit,

- O4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui.

Domeniul de acţiune

Activităţi de educare, informare şi conştientizare a comunităţii locale privind protecţia mediului; activităţi pilot de promovare a acvaculturii organice; activităţi re stabilire a potenţialului de producere a speciilor comerciale.

Complementaritate şi delimitare

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale - actualizat iunie 2009

POR DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

POR Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

POP , Axa 2. Măsura 2.1. Acvacultură, Axa 3. Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice

Delimitare:

Iniţiativele susţinute de această măsură vor sprijini activităţile de cercetare, educare şi conştientizare în domeniul mediului şi al acţiunilor cu aplicabilitate şi adresabilitate mediului de viaţă al resurselor de pescuit. Unităţile muzeale care vor fi înfiinţate vor avea un caracter local, tradiţional şi vor promova cu prioritate caracterul pescăresc al comunităţilor locale.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Campanii de educare şi conştientizare privind protecţia mediului acvatic

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici: ONG;

organizaţii de producători;

Promovarea acvaculturii organice

Privaţi: IMM, ONG-uri, unităţi de educaţie, institute de cercetare;

Publici: institute şi organizaţii de cercetare, universităţi;

Amenajarea unităţilor muzeale şi a expoziţiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material şi imaterial al zonei pescăreşti

Privaţi: asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol, ONG-uri;

Publici: administraţiile publice locale, instituţii publice locale;

Acţiuni de restabilire a potenţialului de producţie a speciilor protejate cu valoare economică ridicată

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici: ONG;

organizaţii de producători;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

-          demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

-          contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

-          cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

-          generează locuri de muncă;

-          respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

-          managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

-    Campanii de educare şi conştientizare privind protecţia mediului acvatic;

-    Promovarea acvaculturii organice

-    Campanii de promovare a acvaculturii organice;

-    Amenajarea unităţilor muzeale şi a expoziţiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material şi imaterial al zonei pescăreşti

-    Măsura

-    Amenajarea unităţilor muzeale;

-    Amenajarea expoziţiilor permanente cu valoare turistică şi educativă;

-    Restabilirea potenţialului de producţie a speciilor piscicole de interes comercial

Alocare POP

595.000 euro, 10,2% din valoarea totală solicitată POP

Contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Campanii de educare şi conştientizare privind protecţia mediului acvatic

Publici: administraţiile publice,

instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici:

IMM, ONG;

organizaţii de producători;

0%

 

 

25%

0%

Promovarea acvaculturii organice

Privaţi: IMM, ONG-uri, unităţi de educaţie, institute de cercetare;

Publici: institute şi organizaţii de cercetare, universităţi;

25%

 

0%

Amenajarea unităţilor muzeale şi a expoziţiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material şi imaterial al zonei pescăreşti

Privaţi:

asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol, ONG-uri;

Publici:

administraţiile publice locale, instituţii publice locale;

 

25%

 

 

 

0%

Acţiuni de restabilire a potenţialului de producţie a speciilor piscicole cu valoare comercială

Publici: administraţiile publice,

instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici:

IMM, ONG;

organizaţii de producători;

0%

 

 

25%

0%

Rezultate şi beneficii estimate

1.200 beneficiari direcţi ai campaniilor privind protecţia mediului;

8 unităţi economice beneficiare a activităţilor de promovare a acvaculturii organice;

1 muzeu al Zonei Pescăreşti înfiinţat;

2 expoziţii muzeale permanente pentru promovarea specificului pescăresc al zonei înfiinţate;

15 locuri de muncă permanente create sau menţinute;

22 locuri de muncă temporare create;

Perioada de implementare

2012-2015

 

 

Nr. de proiecte estimate

Cost mediu estimat / proiect

Contribuţie POP / proiect – valoare medie

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia POP – măsură

Contribuţia privată – măsură

10

61.833

59.500

618.333

595.000

23.333

din care:

 

 

 

 

 

4

13.333

10.000

53.333

40.000

13.333

1

25.000

25.000

25.000

25.000

0

1

400.000

400.000

400.000

400.000

0

2

20.000

15.000

40.000

30.000

10.000

2

50.000

50.000

100.000

100.000

0

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2022 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.