I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

MĂSURA 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru ecoturism şi agrement cu profil piscicol
MĂSURA 2. Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură
MĂSURA 3. Dezvoltarea activităţilor tradiţionale de pescuit şi procesare a peştelui
MĂSURA 4. Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale
MĂSURA 5. Îmbunătăţirea capacităţii factorului uman de a susţine dezvoltarea durabilă a zonei
MĂSURA 6. Protecţia şi conservarea patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2021 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.